Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Mărire text Micşorare text

Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie
din judeţele Brăila şi Prahova
     Parteneri
Despre proiect

Formarea continuă a cadrelor didactice este esențială în creșterea performanței didactice și implicit, în creșterea calității procesului educațional. Competențele dobândite în formarea inițială a cadrelor didactice trebuie să fie actualizate cu noi instrumente și metode, corelate cu nevoile societății actuale. Astfel, calitatea instruirii și dobândirea unor noi abilități de către cadrele didactice devin factori de competitivitate și asigură oportunități în vederea participării pe o piață a muncii modernă și flexibilă.

Proiectul ”Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Brăila și Prahova” oferă cadrelor didactice din învățământul preuniversitar oportunitatea de a-și actualiza competențele dobândite în formarea inițială, în concordanță cu nevoile societății actuale.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Link-uri utile:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României