Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Mărire text Micşorare text

Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie
din judeţele Brăila şi Prahova
     Parteneri
Obiective

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă formarea și dezvoltarea competențelor personalului didactic din sistemul de învățământ preuniversitar în vederea îmbunătățiri managementului și calității procesului educațional.

Obiectivele specifice sunt:

  1. Dezvoltarea de programe de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar;
  2. Dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a utiliza metode interactive de predare-învățare-evaluare și TIC în implementarea curriculumului centrat pe competențe;
  3. Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice în domeniul managementului clasei și gestionării situațiilor de criză la nivelul structurilor de învățământ;

Proiectul ”Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Brăila și Prahova” este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Brăila, Casa Corpului Didactic Prahova și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Perioada de implementare: 1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Link-uri utile:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României