Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Mărire text Micşorare text

Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie
din judeţele Brăila şi Prahova
     Parteneri
Activităţi

Principalele activități sunt:

  • Constituirea, instruirea şi organizarea echipei de management a proiectului
  • Informare, promovare şi publicitate
  • Achiziţia şi furnizarea serviciilor de auditare a proiectului
  • Dezvoltarea conţinutului programului de formare profesională continuă
  • Extinderea şi utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în formarea personalului didactic prin dezvoltarea unei aplicaţii informatice
  • Acreditarea programului de formare continuă
  • Formarea cadrelor didactice
  • Elaborarea şi implementarea de instrumente de monitorizare ex-post a calităţii programului de formare continuă a cadrelor didactice
  • Promovarea importanţei formării iniţiale şi continue a personalului didactic
  • Monitorizare, raportare, management de proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Link-uri utile:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României