Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Mărire text Micşorare text

Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie
din judeţele Brăila şi Prahova
     Parteneri
Rezultate anticipate

  • 20 curricule de curs conținând programa analitică și suportul de curs;
  • 2050 de manuale pe suport de hârtie;
  • 1 platformă e-learning dezvoltată;
  • 1 program de formare acreditat CNFP
  • 2000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar instruite;
  • 1 raport privind calitatea programului de formare profesională continuă;
  • 3 focus grupuri tematice organizate;
  • Schimb de bune practici realizat;
  • 5 conferințe de presă organizate.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Link-uri utile:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României