Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Mărire text Micşorare text

Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie
din judeţele Brăila şi Prahova
     Parteneri
Programul de formare

Cursul 1. Formarea competenţelor IT în procesul didactic (89 ore, 25 credite)
Module:

 1. Bazele tehnologiei informației (IT).
 2. Pachetul de aplicații Microsoft Office XP Professional.
 3. Internet.
 4. Instruire asistată de calculator, e-learning.

Cursul I – FORMAREA COMPETENȚELOR IT ÎN PROCESUL DIDACTIC (89 de ore, 25 de credite)
Modulul I – Bazele tehnologiei informației (IT)


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului I

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Utilizarea adecvată în practica educațională a conceptelor specifice TIC;
 • Aplicarea conceptelor și a teoriilor moderne de TIC în practica educațională;
 • Identificarea posibilităților de utilizare ale calculatorului în activitatea cotidiană și în educație;
 • Identificarea componentelor hardware și software ale unui calculator;
 • Aplicarea regulilor ergonomiei și a legislației în exploatarea calculatorului și a rețelelelor de calculatoare;
 • Recunoașterea principalelor elemente și funcții ale software-ului Windows;
 • Administrarea în siguranță a fișierelor/ folderelor Windows;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Interpretarea profilurilor de formare, din documentele curriculare, în scopul stabilirii unor direcții de acțiune în activitatea viitoare la clasă folosind TIC;
 • Interpretarea competențelor cheie din perspectiva integrării TIC în demersul didactic;
 • Analiza documentelor curriculare (plan, programă, manuale, auxiliare curriculare) elaborate în conformitate cu modalitatea de concepere și elaborare a proiectelor de lecție folosind TIC;
 • Familiarizarea participanților cu un set de repere de conceptualizare, selecție și organizare a conținuturilor procesului de învățământ;
 • Cultivarea potențialului creativ al cursantului prin inițierea unor formări nealgoritmizate, cretive;
 • Analiza avantajelor și dezavantajelor diferitelor aspecte ale folosirii TIC în procesul instructiv-educativ;
 • Proiectarea și elaborarea unor instrumente de evaluare folosind TIC;

3. Competențe instrumental - aplicative

 • Derivarea competențelor pentru utilizarea TIC;
 • Comunicarea în cadrul grupurilor de lucru, pe parcursul programului de formare, în vederea realizării temelor practice;

4. Competențe atitudinale

 • Abordarea obiectivă, critică, creativă a conceptelor moderne în TIC;
 • Adoptarea de conduite eficiente pentru depășirea situațiilor de criză conceptuală etc., atât în planul teoriei, cât și în planul practicii TIC;
 • Asumarea integrală a diferitelor roluri solicitate cadrului didactic în folosirea TIC;

Cursul I – FORMAREA COMPETENȚELOR IT ÎN PROCESUL DIDACTIC (89 de ore, 25 de credite)
Modulul II – Pachetul de aplicații Microsoft Office XP Professional


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului II

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Utilizarea adecvată în practica educațională a conceptelor specifice TIC;
 • Aplicarea conceptelor și a teoriilor moderne de TIC în practica educațională;
 • Editarea de texte în Microsoft Word;
 • Administrarea documentelor Microsoft word;
 • Utilizarea unor facilități Microsoft Word în editarea documentelor;
 • Construirea de tabele cu ajutorul editorului de tabele Microsoft Excel;
 • Utilizarea facilităților de calcul din editorul de tabele Microsoft Excel;
 • Identificarea elementelor de bază ale utilitarului Mocrosoft Power Point;
 • Proiectarea prezentărilor Power Point;
 • Utilizarea facilităților Power Point în realizarea prezentărilor;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Interpretarea profilurilor de formare, din documentele curriculare, în scopul stabilirii unor direcții de acțiune în activitatea viitoare la clasă folosind TIC;
 • Interpretarea competențelor cheie din perspectiva integrării TIC în demersul didactic;
 • Analiza documentelor curriculare (plan, programă, manuale, auxiliare curriculare) elaborate în conformitate cu modalitatea de concepere și elaborare a proiectelor de lecție folosind TIC;
 • Familiarizarea participanților cu un set de repere de conceptualizare, selecție și organizare a conținuturilor procesului de învățământ;
 • Cultivarea potențialului creativ al cursantului prin inițierea unor formări nealgoritmizate, cretive;
 • Analiza avantajelor și dezavantajelor diferitelor aspecte ale folosirii TIC în procesul instructiv-educativ;
 • Proiectarea și elaborarea unor instrumente de evaluare folosind TIC;

3. Competențe instrumental - aplicative

 • Derivarea competențelor pentru utilizarea TIC;
 • Comunicarea în cadrul grupurilor de lucru, pe parcursul programului de formare, în vederea realizării temelor practice;

4. Competențe atitudinale

 • Abordarea obiectivă, critică, creativă a conceptelor moderne în TIC;
 • Adoptarea de conduite eficiente pentru depășirea situațiilor de criză conceptuală etc., atât în planul teoriei, cât și în planul practicii TIC;
 • Asumarea integrală a diferitelor roluri solicitate cadrului didactic în folosirea TIC;

 

Cursul I – FORMAREA COMPETENȚELOR IT ÎN PROCESUL DIDACTIC (89 de ore, 25 de credite)
Modulul III - Internet


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului III

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Utilizarea adecvată în practica educațională a conceptelor specifice TIC;
 • Aplicarea conceptelor și a teoriilor moderne de TIC în practica educațională;
 • Definirea noțiunilor legate de ”arhitectura” Internetului;
 • Enumerarea și descrierea serviciilor oferite de Internet și a componetelor necesare accesului la Internet;
 • Utilizarea posibilităților de căutare a informațiilor;
 • Aplicarea modalităților de folosire a serviciilor de e-mail;
 • Măsuri de securitate în Internet, utilizarea corectă a regulilor de comportare în rețeaua Internet;
 • Utilizarea facilităților Internet de informare, comunicare și socare/ salvare a informației.

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Interpretarea profilurilor de formare, din documentele curriculare, în scopul stabilirii unor direcții de acțiune în viitoarea activitate la clasă folosind Internetul;
 • Interpretarea competențelor cheie din perspectiva integrării TIC în demersul didactic;
 • Analiza documentelor curriculare (plan, programă, manuale, auxiliare curriculare) elaborate în conformitate cu modalitatea de concepere și elaborare a proiectelor de lecție folosind TIC;
 • Familiarizarea participanților cu un set de repere de conceptualizare, selecție și organizare a conținuturilor procesului de învățământ;
 • Cultivarea potențialului creativ al cursantului prin inițierea unor formări nealgoritmizate, cretive;
 • Analiza avantajelor și dezavantajelor diferitelor aspecte ale folosirii TIC în procesul instructiv-educativ;
 • Proiectarea și elaborarea unor instrumente de evaluare folosind Internetul;

3. Competențe instrumental - aplicative

 • Derivarea competențelor pentru utilizarea Internetului;
 • Comunicarea în cadrul grupurilor de lucru, pe parcursul programului de formare, în vederea realizării temelor practice;

4. Competențe atitudinale

 • Abordarea obiectivă, critică, creativă a conceptelor moderne în TIC;
 • Adoptarea de conduite eficiente pentru depășirea situațiilor de criză conceptuală etc., atât în planul teoriei, cât și în planul practicii TIC;
 • Asumarea integrală a diferitelor roluri solicitate cadrului didactic în folosirea TIC;

Cursul I – FORMAREA COMPETENȚELOR IT ÎN PROCESUL DIDACTIC (89 de ore, 25 de credite)
Modulul IV – Instruire asistată de calculator, e-learning


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului IV

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Utilizarea adecvată în practica educațională a conceptelor specifice TIC;
 • Aplicarea conceptelor și a teoriilor moderne de TIC în practica educațională;
 • Definirea noțiunilor și conceptelor Instruirii Asistate de Calculator (IAC);
 • Identificarea avantajelor și dezavantajelor învățământului la distanță (e-learning);
 • Aplicarea posibilităților de utilizare ale unei platforme de învățare;
 • Administrarea în siguranță a unei platforme de învățare;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Interpretarea profilurilor de formare, din documentele curriculare, în scopul stabilirii unor direcții de acțiune în viitoarea activitate la clasă folosind IAC;
 • Interpretarea competențelor cheie din perspectiva integrării IAC în demersul didactic;
 • Analiza documentelor curriculare (plan, programă, manuale, auxiliare curriculare) elaborate în conformitate cu modalitatea de concepere și elaborare a proiectelor de lecție folosind IAC;
 • Familiarizarea participanților cu un set de repere de conceptualizare, selecție și organizare a conținuturilor procesului de învățământ;
 • Cultivarea potențialului creativ al cursantului prin inițierea unor formări nealgoritmizate, cretive;
 • Analiza avantajelor și dezavantajelor diferitelor aspecte ale folosirii IAC în procesul instructiv-educativ;
 • Proiectarea și elaborarea unor instrumente de evaluare folosind IAC;

3. Competențe instrumental - aplicative

 • Derivarea competențelor pentru utilizarea TIC;
 • Comunicarea în cadrul grupurilor de lucru, pe parcursul programului de formare, în vederea realizării temelor practice;

4. Competențe atitudinale

 • Abordarea obiectivă, critică, creativă a conceptelor moderne în TIC;
 • Adoptarea de conduite eficiente pentru depășirea situațiilor de criză conceptuală etc., atât în planul teoriei cât și în planul practicii TIC;
 • Asumarea integrală a diferitelor roluri solicitate cadrului didactic în folosirea TIC;

Cursul 2. Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competenţe (89 ore, 25 credite)
Module:

 1. Elemente generale ale curriculumului. Tipuri de curriculum.
 2. Instrumente, documente curriculare.
 3. Aspecte problematice ale proiectării curriculumului.
 4. Problematica contemporană a evaluării curriculumului.

Cursul II – PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI CENTRAT PE COMPETENȚE (89 de ore, 25 de credite)
Modulul I – Elemente generale ale curriculumului. Tipuri de curriculum


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului I

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Utilizarea adecvată în practica educațională a conceptelor specifice teoriei și metodologiei curriculumului;
 • Aplicarea conceptelor și a teoriilor moderne de metodologia curriculumului în practica educațională;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Interpretarea profilurilor de formare, din documentele curriculare, în scopul stabilirii unor direcții de acțiune în activitatea viitoare la clasă;
 • Interpretarea competențelor cheie din perspectiva integrării în demersul didactic;

3.Competențe instrumental - aplicative

 • Derivarea competențelor pentru o anumită disciplină și an de studiu;
 • Comunicarea în cadrul grupurilor de lucru, pe parcursul programului de formare, în vederea realizării temelor practice;

4. Competențe atitudinale

 • Abordarea obiectivă, critică, creativă a conceptelor moderne în teoria și metodologia curriculumului;
 • Adoptarea de conduite eficiente pentru depășirea situațiilor de criză conceptuală etc., atât în planul teoriei cât și în planul practicii curriculare;
 • Asumarea integrală a diferitelor roluri solicitate cadrului didactic în practica educațională;

Cursul II – PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI CENTRAT PE COMPETENȚE (89 de ore, 25 de credite)
Modulul II – Instrumente, documente curriculare


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului II

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Identificarea materialelor și a auxiliarelor didactice necesare proiectării/ desfășurării activităților de învățare;
 • Accesarea diferitelor surse de informare în scopul documentării și realizării de proiecte de învățare, ca și al aplicării acestora;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Utilizarea eficientă a instrumentelor/ documentelor curriculare în activitatea didactică;
 • Interpretarea conținutului programelor școlare în vederea construirii unităților de învățare;

3.Competențe instrumental - aplicative

 • Elaborarea unui proiect de unitate de învățare;
 • Elaborarea materialelor de facilitare/ suport aferente proiectului;

4. Competențe atitudinale

 • Abordarea obiectivă, critică, creativă a conceptelor moderne în teoria și metodologia curriculumului;
 • Adaptarea rapidă la schimbările psihosociale cu impact asupra sistemului de învățământ;
 • Manifestarea unei conduite inovative în plan profesional;
 • Asumarea integrală a diferitelor roluri solicitate cadrului didactic în practica educațională;
 • Manifestarea deschiderii față de tendințele novatoare necesare dezvoltării profesionale;

Cursul II – PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI CENTRAT PE COMPETENȚE (89 de ore, 25 de credite)
Modulul III – Aspecte problematice ale proiectării curriculumului


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului III

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Însușirea strategiilor specifice în vederea realizării proiectării curriculare și a proiectului curricular;
 • Familiarizarea cu modalități diverse de realizare a Curriculum la Decizia Școlii (CDȘ) în practica educativă;
 • Familiarizarea și/sau consolidarea cunoștințelor refritoare la cele 10 nivele de integrare a curriculumului (fragmentat, conectat, concentric, secvențial etc.)

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Identificarea unor activități didactice integrate, la nivelul disciplinei, al ariei curriculare și la nivelul întregului curriculum național;
 • Valorificarea strategiilor de cooperare în cadrul unor grupuri eterogene de elaburare a CDȘ-ului integrat;

3.Competențe instrumental - aplicative

 • Realizarea unor proiecte de CDȘ monodisciplinare centrate pe formarea/ dezvoltarea competențelor  disciplinare la elevi;
 • Realiarea unor proiecte de CDȘ, în echipă, interdisciplinare centrate pe formare competențelor cheie la elevi;

4. Competențe atitudinale

 • Adoptarea de conduite eficiente pentru depășirea situațiilor de criză conceptuală etc., atât în planul teoriei cât și în planul practicii curriculare;
 • Valorizarea conținutului teoriei și metodologiei curriculumului, structurând comportamente raportate la valori;
 • Manifestarea unei conduite reflexive asupra activităților didactice proprii.

Cursul II – PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI CENTRAT PE COMPETENȚE (89 de ore, 25 de credite)
Modulul IV – Problematica contemporană a evaluării curriculumului


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului IV

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Utilizarea adecvată în practica educațională a conceptelor și toriilor specifice teoriei și metodologiei curriculumului;
 • Aplicarea conceptelor și a teoriilor moderne de teoria și metodologia curriculumului;
 • Utilizarea cunoștințelor de teoria și metodologia curriculumului în practica educațională;
 • Aplicarea conceptelor și toriilor moderne privind formarea schemelor de acțiune;
 • Formarea modului de gândire specific teoriei și metodologiei curriculumului și a moduluid e gândire sistemic;
 • Valorizarea conținutului teoriei și metodologiei curriculumului, structurând comportamente raportate la valori;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Explicarea conceptelor și teoriilor specifice teoriei și metodologiei curriculumului;
 • Interpretarea abordărilor, principiilor, teoriilor specifice teorieiși metodologiei curriculumului din perspectiva modernă;
 • Stăpânirea conceptelor, teoriilor și practicilor moderne ale teoriei și metodologiei curriculumului;
 • Utilizarea metodelor specifice gândirii critice;

3.Competențe instrumental - aplicative

 • Aplicarea conceptelor, teoriilor și practicilor moderne în teoria și metodologia curriculumului;
 • Utilizarea strategiilor adecvate de abordare a teoriilor curriculumului;
 • Elaborarea instrumentelor de investigare, evaluare în domeniul teoriei și metodologiei curriculumului;

4. Competențe atitudinale

 • Utilizarea metodelor și tehnicilor de abordare obiectivă, critică, creativă a conceptelor moderne în teoria și metodologia curriculumului;
 • Adoptarea de conduite eficiente pentru depășirea situațiilor de criză conceptuală etc., atât în planul teoriei cât și în planul practicii curriculare;
 • Asumarea intergală a diferitelor roluri solicitate cadrului didactic în practica educațională;
 • Manifestarea unei conduite reflexive asupra activităților didactice proprii;
 • Manifestarea deschiderii față de tendințele novatoare necesare dezvoltării profesionale;

Cursul 3. Managementul clasei - Gestionarea situaţiilor de criză (89 ore, 25 credite)
Module:

 1. Managementul relațiilor profesor-elev în situații de criză.
 2. Managementul timpului și al priorităților.
 3. Instrumente și tehnici de rezolvare a situațiilor conflictuale.
 4. Relația profesor-elev în gestionarea situațiilor de criză.

Cursul III – MANAGEMENTUL CLASEI. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ (89 de ore, 25 de credite)
Modulul I – Managementul relațiilor profesor-elev în situații de criză


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului I

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Cunoașterea și utilizarea adecvată în activitatea didactică a conceptelor specifice managementului relațiilor profesor-elev;
 • Stabilirea de corelații conceptuale permanente și pertinente cu practica educațională;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Interpretarea contextelor educative ca relații de autoritate sau ca raporturi de putere;
 • Explicarea și argumentarea opțiunilor pentru utilizarea autorității sau a puterii în diferite contexte educaționale;

3.Competențe instrumental - aplicative

 • Construirea de scenarii școlare de aplicare a diferitelor tipuri de autoritate;
 • Autoevaluarea propriului stil de relaționare cu elevii, capacitatea formulării punctelor tari și a punctelor slabe ale propriei atitudini în raporturile cu elevii;

4. Competențe atitudinale

 • Manifestarea interesului pentru perfecționarea cunoștințelor în domeniu și conceperea unor strategii adecvate de rezolvare a situațiilor de criză;
 • Adoptarea unei conduite de parteneriat cu elevii;

Cursul III – MANAGEMENTUL CLASEI. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ (89 de ore, 25 de credite)
Modulul II – Managementul timpului și al priorităților


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului II

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Cunoașterea și utilizarea adecvată în activitatea didactică a conceptelor specifice managementului timpului și al priorităților;
 • Cunoașterea resurselor de care dispune profesorul, pentru a-și putea desfășura activitățile didactice în cele mai  bune condiții și pentru a nu suprasolicita și obosi elevii;
 • Cunoașterea și înțelegrea modalităților/ strategiilor prin care elevii caută să facă față srcinilor școlii;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Interpretarea contextelor educației din punct de vedre al managementului timpului și al priorităților, atât ale profesorului, cât și ale elevului (aflat pe diferite trepte de școlaritate);
 • Explicarea și interpretarea diferitelor opțiuni de organizare a timpului de învățare, a timpului de odihnă, a timpului liber;
 • Interpretarea și explicarea atitudinii ”hoților de timp” în vederea limitării prezenței lor;

3.Competențe instrumental - aplicative

 • Construirea de variante privind organizarea optimă a bugetului de timp al elevilor;
 • Aplicarea de instrumente adecvate în vederea cunoașterii bugetului de timp al elevilor;
 • Autoevaluarea propriului buget de timp; capacitatea delimitării punctelor tari și a punctelor slabe în organizarea timpului propriu de lucru, de odihnă, a timpului liber;

4. Competențe atitudinale

 • Manifestarea interesului pentru perfecționarea organizării și planificării timpului propriu; sprijin acordat elevilor în buna organizare a bugetului de timp;
 • Adoptarea unei conduite care să valorifice cât mai bine timpul avut la dispoziție în vederea realizării obiectivelor propuse;

Cursul III – MANAGEMENTUL CLASEI. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ (89 de ore, 25 de credite)
Modulul III – Instrumente și tehnici de rezolvare a situațiilor conflictuale


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului III

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Cunoașterea și utilizarea adecvată, flexibilă a conceptelor referitoare la tehnicile de rezolvare a situațiilor conflictuale în perimetrul școlar;
 • Cunoașterea și înțelegrea principalelor modele de prevenire a situațiilor conflictuale în școala românească;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Explicarea (cât mai) competentă a situațiilor conflictuale;
 • Interpretarea justă a principalelor modele de prevenire a situațiilor conflictuale în școala românească;

3.Competențe instrumental - aplicative

 • Construirea de scenarii școlare în vederea aplicării diferitelor modele de prevenire a situațiilor conflictuale;
 • Aplicarea în cunoștință de cauză a celui mai eficient scenariu de prevenire a situațiilor conflictuale la o clasă dată;

4. Competențe atitudinale

 • Manifestarea interesului pentru perfecționarea modurilor de prevenire a situațiilor conflictuale în sala de clasă;
 • Adoptarea unei conduite de restrângere/ eliminare a tensiunilor emoțional-relaționale în clasă;

Cursul III – MANAGEMENTUL CLASEI. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ (89 de ore, 25 de credite)
Modului IV – Relația profesor-elev în gestionarea situațiilor de criză


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului IV

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Cunoașterea și utilizarea a conceptelor referitoare la gestionarea situațiilor de criză;
 • Cunoașterea și înțelegrea importanței administrării recompenselor și pedepselor în context școlar;
 • Cunoașterea modalităților de încurajare a comportamentelor dezirabile ale elevilor;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Explicarea competentă a conceptelor de regulă, pedeapsă, recompensă;
 • Interpretarea aplicării recompenselor și pedepselor din ounctul de vedere al creării și menținerii unei atmosfere de încredere în clasă și de participare la activitățile școlare;

3.Competențe instrumental - aplicative

 • Construirea/ conceperea de recompense și pedepse în raport cu situațiilor școlare date;
 • Autoevaluarea propriilor modalități de recompensare și/ sau pedepsire a comportamentelor elevilor;
 • Perfecționarea propriului sistem de aplicare a pedepselor și a recompenselor;

4. Competențe atitudinale

 • Manifestarea interesului pentru perfecționarea propriului mod de administrare a pedepselor și recompenselor;
 • Adoptarea unei conduite care să încurajeze comportamente dezirabile din parte elevilor;

Cursul 4. Metode interactive de predare - învăţare (89 ore, 25 credite)
Module:

 1. Sisteme contemporane de predare-învățare. Relația predare-învățare în contemporaneitate.
 2. Teoria învățării și implicațiile lor în procesul didactic. Metode activ-participative de predare-învățare.
 3. Metode ale predării și implicațiile lor în procesul didactic. Metode activ-participative de predare-învățare.
 4. Constructivismul – o nouă paradigmă în predare-învățare. Metode constructiviste de predare-învățare.

Cursul IV – METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE (89 de ore, 25 de credite)
Modulul I – Sisteme contemporane de predare-învățare. Relația predare-învățare în contemporaneitate


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului I

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Identificarea unei varietăți de modele/ accepțiuni ale predării și învățării;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Analiza comparativă a conceptelor predării și învățării;

3.Competențe instrumental - aplicative

 • Investigarea modalităților de stimulare a capacității de facilitare a învățării în procesul didactic;

4. Competențe atitudinale

 • Asumarea unei atitudini reflexive în derularea activităților didactice;

Cursul IV – METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE (89 de ore, 25 de credite)
Modulul II – Teoria învățării și implicațiile lor în procesul didactic. Metode activ-participative de predare-învățare


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului II

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Identificarea paradigmelor predării;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Analiza teoriei/ teoriilor predării;

3.Competențe instrumental – aplicative

 • Aplicarea teoriilor predării în procesul didactic;

4. Competențe atitudinale

 • Asumarea unei atitudini reflexive în derularea activităților didactice;

Cursul IV – METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE (89 de ore, 25 de credite)
Modulul III – Metode ale predării și implicațiile lor în procesul didactic. Metode activ-participative de predare-învățare


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului III

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Identificarea paradigmelor predării;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Analiza teoriei/ teoriilor predării;

3.Competențe instrumental – aplicative

 • Aplicarea teoriilor predării în procesul didactic;

4. Competențe atitudinale

 • Asumarea unei atitudini reflexive în derularea activităților didactice;

Cursul IV – METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE (89 de ore, 25 de credite)
Modulul IV – Constructivismul – o nouă paradigmă în predare-învățare. Metode constructiviste de predare-învățare


Competențe dezvoltate la sfârșitul modulului IV

1. Competențe privind cunoașterea și înțelegerea

 • Identificarea problematicilor fundamentale care vizează domeniul constructivismului, ca paradigmă în predare-învățare;

2. Competențe în domeniul explicării și interpretării

 • Analiza aspectelor problematice în problemele metodelor constructiviste de predare-învățare;

3.Competențe instrumental - aplicative

 • Investigarea metodelor constructiviste de predare-învățare;
 • Investigarea tipurilor de avantaje/ dezavantaje care apar în utilizarea metodelor de tip constructivist în activitățile de predare-învățare;

4. Competențe atitudinale

 • Asumarea unei atitudini reflexive în derularea activităților didactice;

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Link-uri utile:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României