Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Mărire text Micşorare text

Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie
din judeţele Brăila şi Prahova
     Parteneri
Beneficiile programului de formare

Deoarece lumea pentru care profesorii îi pregătesc pe tineri este în continuă schimbare, iar competențele profesorilor trebuie să țină pasul cu aceste schimbări și să evolueze și ele pentru a acoperi nevoile de educație ale elevilor, nici o formare inițială nu este suficientă în a pregăti un profesor pentru o carieră didactică de 30-40 de ani. Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice reprezintă modalitatea prin care calitatea educației furnizate este păstrată la standardele impuse de societate, și în același timp, o modalitate prin care profesorul își dezvlotă cunoștințele, abilitațile și competențele.
 Prin participarea la programul de formare oferit prin proiect, cadrele didactice beneficiază de:

  • Dezvoltarea competențelor în utilizarea noilor tehnologii informaționale;
  • Dezvoltarea competențelor de înțelegere și utilizare a elementelor fundamentale de teoria și metodologia curriculum-ului;
  • Dezvoltarea comtepențelor de soluționare și gestionare a situațiilor de criză;
  • Dezvoltarea competențelor de management al clasei de elevi;
  • Dezvoltarea competențelor de utilizare a unor metode activ-participative, interactive de predare, învățare și evaluare.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Link-uri utile:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României