Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Mărire text Micşorare text

Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie
din judeţele Brăila şi Prahova
     Parteneri
Importanţa formării continue a cadrelor didactice

„Educaţia iniţială dispensată prin intermediul şcolii nu mai constituie o pregătire suficientă pentru viaţa activă. Ea trebuie completată de educaţia la vârsta adultă”. Eduard Fauré, Tokyo, 1972

Uniunea Europeană manifestă un interes sporit faţă de educaţie şi formare datorită dimensiunilor schimbărilor economice şi sociale cu care se confruntă şi a presiunii demografice dată de faptul că populaţia europeană se află într-un continuu proces de îmbătrânire. Scopul este construirea unei ”Societăţi deschise spre educaţie” care să conducă către o forţă de muncă educată şi instruită profesional, în concordanţă cu cerinţele dezvoltării economice actuale.

Importanţa formării continue a cadrelor didactice este dată de necesitatea reactualizării cunoştinţelor şi a competenţelor profesionale, prevenirea efectelor evoluţiei tehnologice şi necesitatea creşterii calităţii actului educaţional din prespectiva adaptării la nevoile societăţii actuale.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Link-uri utile:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României