Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Mărire text Micşorare text

Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie
din judeţele Brăila şi Prahova
     Parteneri
Obiective orizontale

Intervențiile FSE în România în domeniul Dezvoltării Resurselor Umane vor asigura investiția în capitalul uman, modernizarea sistemelor de educație și formare profesională, creșterea accesului la ocupare și consolidarea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile. Necesitatea de a asigura resurse umane pregătite și competitive pe piața europeană a muncii apare din înțelegerea faptului că avantajele competitivității, care determină actuala creștere economică a României, nu pot asigura o dezvoltare durabilă pe termen lung, având în vedere presiunile crescute provocate de procesul de globalizare și introducerea continuă a noilor tehnologii. Numai o forță de muncă flexibilă și superior calificată va putea să reacționeze la modificările constante înregistrate pe piața muncii.
Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă.
Atingerea obiectivelor orizontale în proiectele finanțate prin POS DRU este obligatorie și duce la îndeplinirea obiectivului general al programului, indiferent de axa prioritară din care face parte proiectul. Obiectivele orizontale promovate în cadrul POS DRU sunt:

  • Egalitate de şanse
  • Dezvoltare durabilă
  • Inovare şi TIC
  • Îmbătrânire activă
  • Abordare transnaţională
  • Abordare interregională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Link-uri utile:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României