Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Mărire text Micşorare text

Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie
din judeţele Brăila şi Prahova
     Parteneri
Egalitate de şanse şi de gen

Egalitatea de șanse și de gen este conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile.
Principiul egalității de șanse este aplicat în cadrul proiectului la toate nivelurile de implementare. Proiectul a fost construit plecând de la premiza transparenței totale în rândul grupului țintă. În nici una din fazele lui nu este încălcat principiul egalității de șanse, dimpotrivă, partenerii au introdus unele constrangeri care să asigure accesul categoriilor defavorizate conform Strategiei Europene de Ocupare: un procent minim de femei, vârstnici, participanți din mediul rural. Principala componentă cu impact asupra principiului egalității de șanse este selecția participanților la programul de formare. În faza de dezvoltare a criteriilor de selecție s-a ținut seama de premiza eliminării tuturor aspectelor ce contravin principiului egalității de șanse. Astfel, grupul țintă al proiectului are o distribuție echilibrată de gen, vârstă și mediu de proveniență, proporțional cu distribuția pe acești indicatori a populației de cadre didactice din zonele vizate, ajustată în funcție de distribuțiile locale ale profesorilor de limba română, engleză și franceză.
De asemenea, în desfășurarea activităților proiectului se asigură un tratament egal între femei și bărbați, între cadrele didactice tinere și cele în vârstă, între cadrele didactice din mediul urban și cele din rural etc., prin adoptarea unor norme de tratament nediferențiat, echidistant, nediscriminatoriu, urmărindu-se eliminarea oricărui criteriu ce are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Link-uri utile:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României