Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Mărire text Micşorare text

Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie
din judeţele Brăila şi Prahova
     Parteneri
Dezvoltare durabilă

Principiul dezvoltării durabile este aplicat în proiectele POSDRU în sensul promovării unor măsuri specifice necesare pentru a crea un echilibru între nevoile economice, sociale şi cele din domeniul protecției mediului înconjurător, asigurând prosperitate pentru generațiile actuale şi viitoare. Dezvoltarea durabilă este recunoaşterea faptului că obiectivele economice, sociale şi de mediu nu pot fi realizate separat.
Unul din obiectivele dezvoltării durabile este să formeze oameni mai bine pregătiți pentru a face față provocărilor prezente și viitoare și pentru a acționa cu responsabilitate față de generațiile viitoare. Formarea continuă a profesorilor are ca scop tocmai consolidarea corelării între necesitățile elevilor de învățare pentru a face față provocărilor viitoare. Cu alte cuvinte motivația intrinsecă a proiectului este asumarea responsabilității față de generațiile viitoare prin asigurarea condițiilor optime de pregătire a cadrelor didactice de azi și de mâine. Pe termen lung, rezultatele proiectului vor avea un impact semnificativ asupra sistemului de învățământ românesc, în sensul creșterii eficienței procesului educativ prin antrenarea în sistem a resurselor umane (cadre didactice) pregătite corespunzator pentru activități în contextul social, economic, informațional al secolului XXI. Astfel, proiectul constituie o premisă pentru dezvoltare socială durabilă, necesară în tranziția către o societate europeană bazată pe cunoaștere.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Link-uri utile:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României