Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Mărire text Micşorare text

Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie
din judeţele Brăila şi Prahova
     Parteneri
Sustenabilitate

Unul din beneficiile majore ale proiectului îl constituie formarea cadrelor didactice din grupul țintă ca persoane-resursă pentru comunitate și pentru școală, capabile să inițieze și să dezvolte programe de formare pentru colegi și pentru comunitatea locală. Cadrele didactice sunt, din perspectiva proiectului, agenți ai schimbării, chemate să fie structuri profesionale capabile de autoremodelare, printr-un mecansim de formare construit pentru replicabilitate. Principiile educației permanente devin linii directoare pentru toți actorii implicați în procesul educațional, iar formarea profesională continuă, în cadrul educației adulților responsabili pentru educația și formarea inițială a tinerei generații, constituie un segment prioritar. Profesionalizarea carierei didactice înseamnă formarea competențelor profesionale care se impun ca imperative ale domeniului profesional didactic și pedagogic. Cadrele didactice formate în acest proiect vor activa într-o manieră conștient flexibilă în domeniul lor de specialitate, vor preda competențe transpuse în metode inovatoare de transmitere a cunoștințelor, vor utiliza pe scară largă noile tehnologii destinate educației, vor gestiona clasa ca structură organizațională modelabilă și orientată către obiective care vizează un proces instructiv-educativ centrat pe elev.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Link-uri utile:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României