Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Mărire text Micşorare text

Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie
din judeţele Brăila şi Prahova
     Parteneri
Mărturiile cursanţilor

Burada Mirela Andreea
Profesor învăţământ primar
Şcoala Gimnazială „Ion Câmpineanu” Câmpina


”Resimt participarea la cursurile din cadrul acestui program de formare ca pe o reală oportunitate de dezvoltare personală, şi aceasta nu doar prin tematica variată şi bine ancorată în contextul educaţiei de azi, ci mai ales prin ocazia de a discuta cu profesorii formatori, cu colegii din alte şcoli, de alte specialităţi, probleme de actualitate, care poate ne frământă pe toţi. Percep întâlnirile cu profesorii formatori mai degrabă ca pe demersuri de a schimba atitudinea educatorilor şi acest aspect mi se pare cu adevărat benefic. Cunoştinţe, informaţii - multe cadre didactice le deţin, parcurgând diverse alte stagii de formare iniţială sau continuă; deprinderi - iarăşi mulţi profesori le au, dobândite în acumularea experienţei didactice de zi cu zi. Consider că atitudinea omului de la catedră este acel punct de sprijin pe care ar trebui să se întemeieze orice progres în educaţie. Şi tocmai acest mesaj al schimbării de atitudine, chemarea la implicare, la a deveni cu adevărat actor al schimbării, e ceea ce am simţit eu că aduce plus valoare acestui program la care particip cu plăcere.”

Tudorache Gina
Profesor învățământ primar
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Ploiești


Programul de formare ne ajută să fim la curent cu noutățile apărute în domeniul informatic, transmițându-ne informații și formându-ne deprinderi de utilizare facilă și eficientă a unor programe inerente tuturor activităților pe care le săvârșim astazi. De asemenea, celelalte trei module, desprinse din ramura Științelor Educației vin în completarea experiențelor noastre de la catedră, prin diverse abordări teoretice legate de metode interactive de predare-învățare-evaluare, metode eficiente de management al clasei de elevi, scopul educației, rolul și sarcina adultului/ profesorului în educația copilului/ adultului etc. Aceste cursuri nu reprezintă, însă, doar un suport pentru activitatea noastră desfășurată în sala de clasă, ci și în viața familială, creându-ne competențe de creștere ”ca la carte” a propriilor noștri copii.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Link-uri utile:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României